Natuursteenbanen.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Opleiding Natuursteenbewerken (MBO 3)

Opleidingsnummer 25113

 

In deze omschrijving wordt aangegeven wat een (Aankomend) Natuursteenbewerker moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding. We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier en zullen minder aandacht hebben voor de generieke onderdelen zoals deze landelijk zijn vastgesteld (Nederlandse taal, rekenen, loopbaan & burgerschap en voor zover niveau 4 betreft Engels).
 

Typering Natuursteenbewerker

Natuursteenbewerkers zijn werkzaam in de natuursteenbranche, die bestaat uit kleine en middekgrote bedrijven. De kleine bedrijven zijn voor het algemeen meer gespecialiseerde bedrijven. Het natuursteenwerk wordt uitgevoerd voor de marktsegmenten woning- en utiliteitsbouw, restauratie, renovatie en grafwerk. 

We hebben een aantal functies binnen Natuursteenbewerker:
 

Natuursteenbewerker machinaal (MBO 2)

 • Bewerkt natuursteen machinaal
 • Assembleert natuursteen onderdelen
   

Natuursteenbewerker ambachtelijk (MBO 3)

 • Bewerkt en verwerkt natuursteen 
 • Richt de werkplek in 
 • Hakt natuursteen 
 • Stelt natuursteen 
 • Ruimt de werkplek op
   

Allround natuursteenbewerker (MBO 3)

 • Bewerkt en verwerkt natuursteen 
 • Verricht maatvoeringswerkzaamheden 
 • Richt de werkplek in 
 • Hakt natuursteen 
 • Stelt natuursteen 
 • Ruimt de werkplek op 
 • Organiseert dagelijkse werkzaamheden van collega's
 • Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega's 
 • Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving voorschriften 
 • Bewaakt voortgang 
 • Rapporteert aan leidinggevende 
    
Goede Natuursteenbewerkers hebben affiniteit met natuursteen en natuursteenproducten. Ze kunnen in teamverband werken, zijn milieubewust en kunnen efficient met materialen omgaan. Voor een optimale taakuitvoering is het noodzakelijk dat natuursteenbewerkers een professionele beroepshouding hebben waarbij ruimtelijk inzicht, nauwkeurig kunnen werken en kwaliteit leveren van belang zijn. 
 

De beginnend beroepsbeoefenaar

 • bezit basiskennis van natuursteen, soorten en eigenschappen
 • bezit basiskennis van het opzetten van een CAD-tekening
 • bezit kennis over risico's hijsen, heffen, tillen en dragen
 • bezit kennis van de gebruikelijke vaktermen binnen de natuursteenbranche
 • kan (onderdelen van) een werkstuk schoonmaken en impregneren
 • kan A-blad natuursteen toepassen
 • kan bewerkte natuursteenonderdelen samenstellen
 • kan bij hijswerkzaamheden lasten aanslaan
 • kan bij montage een lijmmiddel gebruiken
 • kan omgaan met klanten
 • kan een handmatig bediende polijstmachine instellen en gebruiken (eenvoudige vormen)
 • kan een handmatig bediende zaagmachine instellen en gebruiken voor eenvoudige zaagwerkzaamheden
 • kan geassambleerde werkstukken controleren a.d.h.v. kwaliteitseisen
 • kan gebreken in stenen herkennen
 • kan gereedschappen voor een machine toepassen afhankelijk van de steensoort en bewerkingswijze
 • kan halffabricaten voor de assemblage selecteren
 • kan handmachines zoals een boormachine, schuurmachine en haakse slijper gebruiken
 • kan handmatig een technische tekening opzetten
 • kan machinaal bewerkte werkstukken controleren op kwaliteit o.b.v. kwaliteitseisen
 • kan montagematerialen gebruiken
 • kan stofproductie zoeveel mogelijk beperken
 • kan tijdelijke ondersteuningen vervaardigen en gebruiken voor assemblage
 • kan werken volgens technische tekening en/of instructie
 • kan werkstukonderdelen merken
 • kan wettelijke regels, voorschriften, richtlijnen en bedrijfsprocedures toepassen m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu.
   

Voor Natuursteenbewerker machinaal geldt aanvullend:

 • bezit basiskennis van relevante machines toegepast bij het bewerken van natuursteen; hand-, automatische- en CNC-machines 
 • kan CAD-tekeningen maken en invoeren in de CNC-machine 
 • kan een automatische polijstmachine instellen en gebruiken 
 • kan een automatische zaagmachine en/of CNCzaagmachine instellen en gebruiken; eenvoudige tot complexe vormen (drie dimensies) 
 • kan een handmatige bediende polijstmachine instellen en gebruiken; hol en bol, facetten en kepen 
 • kan een handmatige bediende zaagmachine instellen en gebruiken; complexe vormen (drie dimensies) 
 • kan eenvoudige vormen met een CNC-machine frezen 
 • kan Engels vakjargon aangaande programmering van de machines hanteren 
 • kan sparingen en profielen aanbrengen
   

Voor Allround natuursteenbewerker geldt aanvullend:

 • bezit kennis van natuursteen: soorten en eigenschappen 
 • bezit kennis van relevante machines toegepast bij het bewerken van natuursteen, zowel hand-, automatische- en CNCmachines 
 • kan CAD-tekeningen maken en invoeren in de CNC-machine 
 • kan een automatische polijstmachine instellen en gebruiken 
 • kan een automatische zaagmachine en/of CNCzaagmachine instellen en gebruiken; eenvoudige tot complexe vormen (drie dimensies) 
 • kan een CNC-machine programmeren, inclusief het tekenen van het werkstuk 
 • kan een handmatige bediende polijstmachine instellen en gebruiken; hol en bol, facetten en kepen 
 • kan een handmatige bediende zaagmachine instellen en gebruiken; complexe vormen (drie dimensies) 
 • kan Engels vakjargon aangaande programmering van de machines hanteren 
 • kan met een CNC-machine frezen 
 • kan sparingen en profielen aanbrengen

 

Bron: Beroepsonderwijs bedrijfsleven, kwalificaties MBO, crebo 25113 (01-08-2015)
Bron: YouTube, Brancheplatform Natuursteen 

Kenmerken opleiding

Niveau MBO-3
Type Basisberoepsopleiding
Duur 3 jaar
Functie Allround natuursteenbewerker , Natuursteenbewerker ambachtelijk , Natuursteenbewerker machinaal

advertentie