Natuursteenbanen.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Chauffeur wegvervoer

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Chauffeur wegvervoer inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding. We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 

Chauffeur wegvervoer (MBO 2)

De chauffeur wegvervoer is werkzaam bij een transportonderneming, een eigen vervoerder of een ander bedrijf met een transportafdeling. Zijn werkplek is de vrachtauto in alle mogelijke varianten en uitvoeringen (samenstellen van voertuigen waaronder aanhangwagens en opleggers, ladingdragers zoals afzetbakken en containers). Hij werkt vaak buiten kantooruren en heeft meestal een onregelmatig werkpatroon. Hij vervoert met zijn vrachtauto alle voorkomende lading tussen meerdere, mogelijk wisselende, laad- en losplaatsen in Nederland en/of Europa. Europese regelgeving eist, naast een geldig rijbewijs van de overeenkomstige categorie, een bewijs van vakbekwaamheid (code 95) voor het besturen van een vrachtauto. De chauffeur wegvervoer mag hiermee in heel Europa met de meeste soorten vrachtauto’s lading vervoeren. Het getuigschrift van vakbekwaamheid (code 95) moet worden behouden door elke vijf jaar 35 uur nascholing te volgen. Voor bepaalde soorten lading en bepaalde typen vrachtauto’s zijn er echter aanvullende regels gesteld. Het diploma chauffeur wegvervoer dekt deze aanvullende eisen niet.
 

Werkzaamheden Chauffeur wegvervoer (MBO 2)

 • Laden en lossen van goederen 
 • Beoordeelt de staat van en de hoeveelheid lading 
 • Laadt en lost de lading 
 • Verdeelt de lading en zet de lading vast
 • Handelt bij incidenten 
 • Vervoeren van goederen 
 • Manoeuvreert de vrachtauto 
 • Neemt professioneel deel aan het verkeer 
 • Koppelt samenstellen van voertuigen aan en af 
 • Handelt bij ongevallen onderweg 
 • Voorbereiden en afhandelen van een rit 
 • Maakt een routeplan 
 • Voert dagelijkse controle uit en voert eventuele reparaties uit 
 • Draagt zorg voor documenten 

Functieprofiel

De chauffeur wegvervoer handelt zorgvuldig en accuraat. Hij heeft een servicegerichte houding richting de klant en houdt daarbij ook rekening met het bedrijfsbelang. De werkomstandigheden van een chauffeur wegvervoer vergen een flexibele werkhouding en een alert zijn op zijn eigen fysieke gesteldheid. Hij is initiatiefrijk en kan improviseren en weet wanneer hij zijn leidinggevende moet inschakelen. Hij is voldoende communicatief vaardig; zowel mondeling als schriftelijk. Hij vertegenwoordigt het bedrijf bij de klanten en op de weg. Door zijn gedrag en zijn uiterlijk is hij het visitekaartje van het bedrijf.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • kan van de voornaamste categorieën goederen de verschillende methoden, technieken, materialen en hulpmiddelen omschrijven die worden gebruikt ten behoeve van het veilig laden en lossen (richtlijn 2003/59/EG) 
 • kan de relatie aangeven tussen de verdeling van de belasting, de stabiliteit van het voertuig en zwaartepunt en de soorten verpakking en pallets en de gevolgen van overbelasting van de as (richtlijn 2003/59/EG) 
 • heeft kennis van de ladingcondities van veelvoorkomende typen ladingen 
 • kan de regelgeving rondom documenten, standaardcontracten en transportvergunningen betreffende het goederenvervoer benoemen en de verplichtingen die daaruit voortvloeien globaal weergeven (richtlijn 2003/59/EG) 
 • kan de de meest voorkomende soorten arbeidsongevallen bij laden en lossen benoemen en de gevolgen op menselijk, materieel en financieel vlak (richtlijn 2003/59/EG) 
 • kan globaal omschrijven wat de invloed is van de uitvoering en organisatie van zijn werk, zijn gedrag en de kwaliteit van zijn dienstverlening op het imago van het bedrijf en kan uitleggen hoe hij hieraan een positieve bijdrage kan leveren bij het laden en lossen (richtlijn 2003/59/EG) 
 • kan de commerciële en financiële gevolgen van een geschil weergeven (richtlijn 2003/59/EG) 
 • kan volgens de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf bij het verdelen, laden en vastzetten van de lading werken (richtlijn 2003/59/EG) 
 • kan een (Inter)nationale vrachtbrief opstellen (richtlijn 2003/59/EG) 
 • kan verschillende berekeningen uitvoeren ten behoeve van het veilig laden van een lading (richtlijn 2003/59/EG) 
 • kan fysieke risico’s door de Arbo wet- en regelgeving toe te passen en de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, voorkomen (richtlijn 2003/59/EG) 
 • kan sociale vaardigheden in het geval van agressie gebruiken (richtlijn 2003/59/EG) 
 • kan incidenten bij het laden en lossen goed inschatten en handelt volgens de richtlijnen van het bedrijf (richtlijn 2003/59/EG) 
 • kan Engelstalige en in een 2e moderne vreemde taal geschreven ladingdocumenten lezen 
 • kan personen in het Engels en een 2e moderne vreemde taal informeren en raadplegen over (problemen met) de lading of ladingdocumenten 
 • kan gesprekken in het Engels en een 2e moderne vreemde taal voeren over (problemen met) de lading of de ladingdocumenten 
 • kan schadeformulieren en ladingdocumenten in het Engels en een 2e moderne vreemde taal invullen 
 • kan personen in het Engels en een 2e moderne vreemde taal aanspreken op agressief gedrag 
 • kan in het Engels en een 2e moderne vreemde taal gerichte vragen stellen om informatie te verzamelen voor het ladingdocumenten of schadeformulieren

 

 

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Berooepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo (01-08-2015)
Bron: YouTube VTL 

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/Inschrijven.cshtml)Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

advertentie