Natuursteenbanen.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Bedrijfsadministrateur

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Bedrijfsadministrateur inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Financieel Administratieve beroepen - MBO 4). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Bedrijfsadministrateur (MBO 4)

De administrateur werkt in het algemeen zelfstandig, al dan niet in opdracht, aan taken met enige complexiteit op een administratie van een bedrijf of instelling of bij een accountants- of administratiekantoor. De werkzaamheden worden meestal verricht vanuit een back-office, maar er zijn ook externe contacten. De administrateur verricht zijn werkzaamheden standvastig, past de regels en voorschriften toe en moet daarvoor voldoende zeker zijn van zijn vakkennis. De administrateur voert zijn taken uit met een kritische houding. Hij vraagt zich altijd af of de informatie die hij ziet geautoriseerd, juist, volledig en tijdig is.
 

Werkzaamheden Bedrijfsadministrateur (MBO 4)

 • Controleert en bewerkt dagboeken 
 • Controleert en bewerkt het inkoopboek
 • Controleert en bewerkt het verkoopboek 
 • Controleert en bewerkt het bankboek
 • Controleert en bewerkt het kasboek 
 • Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer 
 • Voert stamgegevens in en bewerkt deze 
 • Stelt facturen op en controleert deze
 • Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering
 • Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen
 • Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties 
 • Beheert en controleert een urenregistratie
 • Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve gegevens 
 • Verricht werkzaamheden t.b.v. de periodeafsluiting en de belastingaangifte 
 • Verricht boekingen in het memoriaal 
 • Bereidt de periodeafsluiting voor 
 • Treft voorbereidingen voor de aangifte omzetbelasting
   

Functieprofiel

De administrateur verricht zijn werkzaamheden standvastig, past de regels en voorschriften toe en moet daarvoor voldoende zeker zijn van zijn vakkennis. De administrateur voert zijn taken uit met een kritische houding. Hij vraagt zich altijd af of de informatie die hij ziet geautoriseerd, juist, volledig en tijdig is. Hij controleert zijn eigen werk en dat van anderen systematisch. Hij blijft dit geconcentreerd doen, ook als de werkomstandigheden minder gunstig zijn. Hij beschikt over cijfermatig inzicht en begrijpt waarom hij bepaalde handelingen verricht. Hij is vaardig met (boekhoudkundige) software, heeft interesse in het vakgebied en wil zich daarin blijven ontwikkelen.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • heeft kennis van de wettelijke vereisten voor facturen 
 • heeft de benodigde kennis bij controle van ontvangsten en betalingen per bank zoals bancair betalingsverkeer, Ebankieren, interest, vreemde valuta en betalingsvoorwaarden 
 • heeft kennis van kasbeheer, in het bijzonder saldo, kaslimiet, openen, afsluiten, bij- en afstorten 
 • kan werken met boekhoudkundig softwarepakket, tekstverwerker en email 
 • kan in voorkomende gevallen de Engelse taal toepassen bij contacten met klanten (gesprek voeren, lezen, schrijven) 
 • heeft kennis en inzicht in de fiscale gevolgen van boekingen (BTW) 
 • heeft kennis van boekhoudkundige begrippen in Engels vakjargon
   

Elementaire kennis bedrijfsadministratie

 • heeft kennis van de functie en de werking van het grootboek 
 • heeft kennis van het grootboekrekeningstelsel 
 • heeft kennis van boekingen in het verkoopboek, inkoopboek, bankboek en kasboek 
 • heeft kennis van boekingen in het memoriaal (elementair) 
 • heeft kennis van de functie en de werking van de balans en resultatenrekening (elementair) 
 • heeft kennis van de belangrijkste AO-principes (o.a. functiescheiding) 
 • heeft kennis van (digitale) archiveringssystemen en archiveringsvereisten 
 • heeft enige kennis van OB (-percentages, -heffing, -afdracht en intracommunautaire levering)
   

Elementaire kennis bedrijfseconomie

 • heeft kennis van kostensoorten (vast/variabel/direct/indirect) 
 • heeft kennis van eenvoudige kostprijsberekeningen 
 • heeft kennis van het break-evenpoint (berekening en grafische weergave) 
 • heeft kennis van afschrijvingen en kan eenvoudige berekeningen maken 
 • heeft kennis van financieringsvormen (inclusief rechtspersonen)
   

Rekenvaardigheid voor financiële toepassingen

 • kan valuta omrekenen 
 • kan interestberekeningen maken 
 • kan kortingen en toeslagen berekenen 
 • kan BTW-berekeningen maken
   

Spreadsheetvaardigheid financiële toepassingen

 • kan in een spreadsheet financiële toepassingen gebruiken (waaronder indexcijfers, tabellen/grafieken en draaitabellen)
   Bron: Kwalificatiedossier beroepsonderwijs bedrijfsleven, crebo 23065 (01-08-2015)
Bron: YouTube, ROC TOP

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/Inschrijven.cshtml)Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

advertentie