Natuursteenbanen.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Logistiek medewerker

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Logistiek medewerker inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Logistiek - MBO 2). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Logistiek medewerker (MBO 2)

De logistiek beroepsbeoefenaar voert zijn werkzaamheden in een opslagruimte uit. Deze werkzaamheden kunnen betrekking hebben op de inslag/ontvangst van goederen/producten, en/of opslag, en/of verzamelen van goederen/producten en/of de uitslag/het verzendgereed maken van goederen/producten. Hij kan zijn werkzaam met betrekking tot het magazijnbeheer en het voorraadbeheer in alle branches en sectoren uitvoeren.
 

Werkzaamheden Logistiek medewerker (MBO 2)

 • Goederen/producten ontvangen en opslaan 
 • Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor 
 • Ontvangt en controleert goederen/producten 
 • Slaat goederen/producten op 
 • Voert goederen/producten in het systeem in 
 • Orders verzamelen 
 • Bereidt het verzamelen van orders voor 
 • Verzamelt orders 
 • Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel van) de magazijninventaris 
 • Rondt het verzamelen van orders af 
 • Goederen/producten verzenden 
 • Bereidt het verzenden van goederen/producten voor 
 • Controleert te verzenden goederen /producten 
 • Maakt goederen/producten verzendklaar 
 • Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af 

Functieprofiel

De logistiek beroepsbeoefenaar, in dit dossier worden hiermee de logistiek medewerker, de parts-/baliemedewerker en de logistiek teamleider getypeerd, is zich bewust dat hij een belangrijke schakel vormt in de totale logistieke keten. Zijn werkwijze is bepalend om (team)doelstellingen te behalen in snelheid (accuratesse), fouten te voorkomen (kostenreductie) en veilig te werken. Uit zichzelf probeert hij schade te voorkomen, zijn eigen handelen voortdurend te controleren en initiatieven te nemen om de voortgang in het logistieke proces te bewaren. Het is van groot belang dat de logistiek beroepsbeoefenaar (persoonlijke) veiligheid, bedrijfsspecifieke regels en procedures, instructies, wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, milieu en producthygiëne in acht neemt. Hij is gedisciplineerd om voortdurend de gevraagde kwalitatieve en kwantitatieve arbeidsprestatie te leveren. De werkzaamheden in de logistiek vragen lichamelijke inspanning: een goede gezondheid en een goede lichamelijke conditie zijn noodzakelijk. De logistiek beroepsbeoefenaar realiseert met zijn collega’s de opgedragen doelstellingen. Hij participeert in het werkoverleg en communiceert proactief met interne en externe chauffeurs, leidinggevenden en overige collega’s. De logistiek beroepsbeoefenaar is bereid om te werken op onregelmatige tijdstippen en rouleert in taken, wanneer dat nodig is. Hij krijgt te maken met verschillende logistieke systemen en werkt vaak voor meer klanten. Dit vereist een flexibele instelling.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • kan (persoonlijke) beschermingsmiddelen controleren en gebruiken 
 • kan administratieve procedures toepassen 
 • kan communicatieve vaardigheden inzetten/toepassen 
 • kan kwaliteitseisen en -normen van het bedrijf inzetten/toepassen 
 • kan derving herkennen 
 • kan eigenschappen en mogelijkheden van materieel en materiaal toepassen 
 • kan gebods-, verbods- en waarschuwingssignalen opvolgen 
 • kan ICT- en automatiseringstoepassingen (in de logistiek) gebruiken 
 • kan KAM-, veiligheidsvoorschriften en (wettelijke) regels toepassen 
 • kan losprocedures en/of -richtlijnen toepassen 
 • kan omgaan met stress 
 • kan opruimmethoden toepassen 
 • kan richtlijnen voor ergonomisch werken toepassen
   

Voor Logistiek medewerker geldt aanvullend:

 • bezit basiskennis van artikel- en locatiecodering 
 • bezit basiskennis van de gebruikelijke vaktermen binnen de branche 
 • bezit basiskennis van de invloeden van werkzaamheden op het milieu 
 • bezit basiskennis van gevaarlijke stoffen en gevaarsymbolen 
 • bezit basiskennis van het in een bedrijf gehanteerde assortiment 
 • bezit basiskennis van logistieke en bedrijfsprocessen 
 • bezit basiskennis van magazijnindelingen en/of magazijnlay-out 
 • bezit basiskennis van opslagmethodes en -condities 
 • bezit basiskennis van vrachtdocumenten 
 • kan rapportagetechnieken beoordelen 
   

 

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23143 (01-08-2015)
Bron: YouTube Sectorinstituut Transport en Logistiek

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/Inschrijven.cshtml)Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

advertentie