Natuursteenbanen.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Machinist hijswerk

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Machinst hijswerk inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Machinisten - MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Machinist hijswerk (MBO 3)

De machinist werkt in bedrijven in de bouw en infra, het transport, bij agrarische bedrijven, loonbedrijven en/of verhuurbedrijven. Deze bedrijven hebben als voornaamste activiteiten nat en droog grondverzet, cultuurtechniek, aanleg en onderhoud van wegen, frezen, hijswerk, funderingstechnieken en het verzorgen van sloopwerken. De machinist verricht zijn werkzaamheden op werkterreinen in en soms buiten Nederland. Deze werkterreinen, die ook bouwplaatsen kunnen zijn, bevinden zich binnen of buiten de bebouwde kom, op industrieterreinen of in woonwijken, havens en/of (petrochemische) industrie.
 

Werkzaamheden Machinist hijswerk (MBO 3)

 • Bereidt voor en voert met de machine werkzaamheden uit
 • Bereidt werken met de machine voor. 
 • Maakt de machine gebruiksklaar. 
 • Laadt en lost de machine op en van een transportmiddel 
 • Verplaatst de machine 
 • Voert machinaal werkzaamheden uit 
 • Rapporteert en registreert werkzaamheden 
 • Voert onderhoud en reparaties uit en verhelpt storingen. 
 • Bereidt onderhoud en reparaties aan de machine voor. 
 • Voert onderhoud en reparaties uit. 
 • Signaleert, analyseert en verhelpt machinestoringen. 
 • Rapporteert en registreert onderhoud 

Functieprofiel

De machinist moet de werkzaamheden conform de opdracht uitvoeren. Hij moet systematisch, veilig en milieubewust werken. Hij is bereid om op onregelmatige tijden te werken. Hij beschikt over de nodige flexibiliteit: hij moet in voorkomende gevallen initiatieven tonen en kunnen improviseren. De machinist is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk, en representatief. De machinist moet zorgvuldig met machines, hulp- en uitrustingsstukken en andere middelen omgaan, zodat onnodige storingen en reparaties worden voorkomen. Het beroep machinist vraagt een goede lichamelijke conditie, stressbestendigheid en het zorgvuldig omgaan met het lichaam onder andere vanwege trillen, hameren en geluid.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit kennis van de gebruikelijke vaktermen binnen de branche 
 • bezit kennis van de risico’s bij hijsen, heffen, tillen en dragen 
 • kan bevestigingsmiddelen gebruiken 
 • kan de machine schoonhouden 
 • kan de machine transportgereed maken 
 • kan de machinefuncties controleren 
 • kan gebruikershandleiding machine raadplegen 
 • kan omgaan met verschillende vormen van rapporteren 
 • kan onderdelenboeken van de machine hanteren, ook in het Engels 
 • kan persoonlijke beschermingsmiddelen kiezen, onderhouden en gebruiken 
 • kan werken met verschillende soorten van informatie 
 • kan werkterrein beoordelen 
 • kan wettelijke regels, voorschriften en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu
   

Voor Machinist hijswerk geldt aanvullend:

 • bezit kennis van de gebruikelijke communicatie bij hijswerk 
 • bezit kennis van de opbouw en werking van hijskranen 
 • bezit kennis van de opstellingsinspectie 
 • bezit kennis van de stabiliteit tijdens het rijden met de hijskraan 
 • bezit kennis van de te treffen verkeersmaatregelen 
 • bezit kennis van hijsgereedschappen (soorten, toepassingen, afkeurnormen en hoe aanslaan) 
 • bezit kennis van uitvoering hijswerkzaamheden 
 • kan controle uitvoeren aan de hand van het kraanboek 
 • kan de beveiligingen controleren 
 • kan de draagkracht beoordelen van de ondergrond aan de hand van het rapport en de situatie op dat moment 
 • kan de hijskraan opbouwen en opstellen 
 • kan de massa van de last bepalen 
 • kan een proefdraai maken 
 • kan hijsplan lezen 
 • kan hijstabellen lezen 
 • kan vaardigheden toepassen uit: TCVT-certificatieschema Machinist mobiele kraan, TCVTcertificatieschema Machinist mobiele Torenkraan, TCVTcertificatieschema Machinist Torenkraan 
 • kan verkeersafzettingen beoordelen

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23051 (01-08-2015)
Bron: YouTube Fundeon

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/Inschrijven.cshtml)Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

advertentie