Natuursteenbanen.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround metselaar

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround metselaar inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Metselen - MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 

Allround Metselaar (MBO 3)

De metselaar verricht zijn werkzaamheden bij bedrijven in de sector bouw. Vaak is hij werkzaam in een bedrijf dat zich bezig houdt met alle voorkomende werkzaamheden op het metselgebied. Opdrachtgevers zijn aannemers en particulieren. De metselaar werkt op de bouwlocatie, vanuit een tijdelijk onderkomen. Hij werkt zowel binnen als buiten. De invloed van het weer mag geen effect hebben op de kwaliteit en nauwkeurigheid van zijn werk/ producten/ productie.
 

Werkzaamheden Allround Metselaar (MBO 3)

 • Voert metselwerkzaamheden uit 
 • Richt werkplek in voor metselen 
 • Verricht eenvoudige stelwerkzaamheden voor het metselen 
 • Maakt metselwerk 
 • Brengt bouwkundige voorzieningen aan 
 • Brengt voegwerk aan 
 • Dekt metselwerk af 
 • Ruimt werkplek op 
 • Voert lijmwerkzaamheden uit 
 • Richt werkplek in voor lijmen 
 • Stelt de kim en verricht eenvoudige stelwerkzaamheden 
 • Brengt bouwkundige voorzieningen in lijmwerk aan 
 • Maakt handmatig lijmwerk 
 • Ruimt werkplek op 
 • Organiseert dagelijkse werkzaamheden van de collega’s 
 • Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega’s 
 • Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften 
 • Overlegt en stemt af met derden 
 • Bewaakt voortgang 
 • Rapporteert aan leidinggevende
   

Functieprofiel

De metselaar is gemotiveerd, communiceert actief, handelt kwaliteitsbewust en werkt zorgvuldig. Voor een optimale taakuitvoering heeft de metselaars een professionele beroepshouding. Hij heeft ruimtelijk inzicht, kan zelfstandig maar ook in een teamverband werken. Tijdens de werkzaamheden let hij altijd op de veiligheid voor zichzelf en de anderen met wie hij samenwerkt.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit basiskennis van A-blad Metselen en lijmen 
 • bezit basiskennis van controle van de maatvoering 
 • bezit basiskennis van de bouwplaatsinrichting 
 • bezit basiskennis van diverse metselverbanden 
 • bezit basiskennis van gangbare risico’s voor vers metselwerk 
 • bezit basiskennis van gebruik van afvalcontainers 
 • bezit basiskennis van kwaliteits- en productiviteitseisen 
 • bezit basiskennis van mortelverhoudingen 
 • bezit basiskennis van steenformaten 
 • bezit basiskennis van voegvormen bij verdiept voegwerk 
 • bezit basiskennis van werkvoorbereiding, werk(tekening), werkorganisatie 
 • bezit kennis van ladders en steigers 
 • kan (eenvoudige) tijdelijke ondersteuningen controleren 
 • kan collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken en onderhouden 
 • kan de verschillen tussen voegen, doorstrijken en pointmasteren herkennen 
 • kan dilataties en aansluitingen maken 
 • kan een lagenlat maken 
 • kan elektradozen en leidingen aanbrengen 
 • kan elementen aanbrengen zoals kantplanken, waterslagen, vensterbanken, dorpels, neuten en muurafdekkingen 
 • kan gemetselde ontlastingsconstructies en lateien herkennen en inmetselen/aanbrengen 
 • kan gestelde hulpconstructies en kozijnen controleren 
 • kan het meterpeil aanbrengen 
 • kan instructies en tekening lezen 
 • kan materiaal hoeveelheden bepalen 
 • kan materialen en elementen opperen volgens opperschema’s 
 • kan metselen door vlijen van stenen/blokken in de mortel 
 • kan metselstenen en mortels herkennen en verwerken in vuil en schoon metselwerk 
 • kan metselwerk doorstrijken en schoonvegen 
 • kan op de profielen vanaf de lagenlat en vanuit het meterpeil de lagenmaat aanbrengen 
 • kan openingen voor spouwventilatie en spouwontwatering in metselwerk herkennen en uitvoeren 
 • kan relevante gereedschappen, machines en hulpmiddelen gebruiken en onderhouden 
 • kan sparingen en mantelbuizen aanbrengen 
 • kan speklagen, klampmuren en rollagen metselen 
 • kan spouwankers aanbrengen 
 • kan stelwerk controleren 
 • kan ventilatie voorzieningen voor de kruipruimte herkennen en aanbrengen 
 • kan verbanden metselen met aansluitingen, één- en tweezijdig schoon 
 • kan vocht- en koudebruggen herkennen en voorkomen 
 • kan voegen doorstrijken en werken met pointmaster 
 • kan voegen platvol zetten en borstelen 
 • kan waterkerend materiaal herkennen en aanbrengen 
 • kan wettelijke regels, voorschriften en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu
   

Voor Allround Metselaar geldt aanvullend:

 • bezit kennis van A-blad Metselen en lijmen 
 • bezit kennis van bijzonder- en siermetselwerk, ook constructief. 
 • bezit kennis van bouwplaatsorganisatie en planning 
 • bezit kennis van controle van de maatvoering 
 • bezit kennis van de bouwplaatsinrichting 
 • bezit kennis van diverse metselverbanden 
 • bezit kennis van gangbare risico’s voor vers metselwerk 
 • bezit kennis van gebruik van afvalcontainers 
 • bezit kennis van kwaliteits- en productiviteitseisen 
 • bezit kennis van mortelverhoudingen 
 • bezit kennis van nieuwe metseltechnieken 
 • bezit kennis van steenformaten 
 • bezit kennis van voegvormen bij verdiept voegwerk 
 • bezit kennis van werkvoorbereiding, werk(tekening), werkorganisatie 
 • kan (complex) stelwerk en maatvoering controleren 
 • kan (complexe) bouwkundige voorzieningen aanbrengen 
 • kan (complexe) tijdelijke ondersteuningen controleren 
 • kan (complexe) tijdelijke ondersteuningen zoals stempelwerk aanbrengen 
 • kan rekening houden met de mogelijkheden, beperkingen, neveneffecten, beschikbaarheid en kosten van de materialen en middelen 
   

Bron: Kwalificatiedossier Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23052 (01-08-2015)
Bron film: Fundeon 

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/Inschrijven.cshtml)Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

advertentie