Natuursteenbanen.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Middenkaderfunctionaris bouw

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Middenkaderfunctionaris Bouw inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Middenkader bouw en infra - MBO 4). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Middenkaderfunctionaris Bouw (MBO 4)

De middenkaderfunctionarissen werken in de sector bouw/infra. Zij werken binnen en/of buiten, bij overheid, bureaus of bedrijven en zijn betrokken bij het vooronderzoek, voorbereiden, bouwen, beheren en onderhouden van gebouwen, wegen, waterwegen, spoorwegen of ondergrondse transportsystemen. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf of organisatie en de mate van specialisatie van de organisatie. Bij grotere organisaties gaat het vaker om specialistisch werk en bij de kleinere worden door de middenkaderfunctionaris meer soorten taken verricht.
 

Werkzaamheden Middenkaderfunctionaris Bouw (MBO 4)

 • Verzamelt, verwerkt en integreert projectinformatie 
 • Verzamelt, registreert en beheert projectinformatie 
 • Integreert projectinformatie 
 • Werkt B&U-ontwerpen uit 
 • Werkt ontwerp uit 
 • Maakt ontwerp gereed voor aanvraag omgevingsvergunning en aanbesteding 
 • Voert werkvoorbereiding voor de B&U uit 
 • Maakt (deel) begroting en afspraken met leveranciers 
 • Maakt uitvoeringsplan 
 • Maakt werktekeningen 
 • Maakt onderhoudsplan 
 • Begeleidt nieuwbouw en onderhoudswerk 
 • Begeleidt bouwwerkzaamheden 
 • Bewaakt tijd en kosten van de bouw werkzaamheden 
 • Controleert de maatvoering 
 • Voert kwaliteitscontroles uit 

Functieprofiel

De middenkaderfunctionarissen werken in de sector bouw/infra. Zij werken binnen en/of buiten, bij overheid, bureaus of bedrijven en zijn betrokken bij het vooronderzoek, voorbereiden, bouwen, beheren en onderhouden van gebouwen, wegen, waterwegen, spoorwegen of ondergrondse transportsystemen. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf of organisatie en de mate van specialisatie van de organisatie. Bij grotere organisaties gaat het vaker om specialistisch werk en bij de kleinere worden door de middenkaderfunctionaris meer soorten taken verricht.|
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit brede en specialistische kennis van bouwprocessen, samenwerking in de bouw en interdisciplinaire samenwerking 
 • bezit brede en specialistische kennis van bouwregelingen en richtlijnen 
 • bezit kennis van de (steden) bouwgeschiedenis 
 • bezit kennis van de bouw/infra-branche 
 • bezit kennis van de procedure KLIC-melding 
 • bezit kennis van stelsels van basisregistraties zoals WION, BAG en BGT 
 • kan deelnemen aan bespreking/vergadering 
 • kan een analyse maken van product en productie 
 • kan een presentatie geven 
 • kan overleggen met groepen/derden 
 • kan rapporten opstellen/uitwerken 
 • kan werken met gebruikelijke applicaties zoals CAD 
 • kan wettelijke regels, bedrijfsprocedures en of voorschriften toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit
   

Voor Middenkaderfunctionaris Bouw geldt aanvullend:

 • bezit brede en specialistische kennis van bouwmaterialen en bouwproducten 
 • bezit brede en specialistische kennis van de bouw- en uitvoeringstechnische theorie 
 • bezit brede en specialistische kennis van veilig werken in de bouwuitvoering
 • bezit kennis van technische installaties in de bouw 
 • kan werken met informatiesystemen zoals het bouw informatie model
   

Bron: Kwalificatiedossier MBO Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23053 (01-08-2015)
Bron: YouTube Deltion

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/Inschrijven.cshtml)Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

advertentie